อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ นิรมล จังหวัดจันทบุรี

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ นิรมล โบสถ์คริสต์ จันทบุรี ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 100 ปีเลยทีเดียว ที่นี่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิก

ประดับกระจกสีสแตนกลาสรูปนักบุญ รอบโบสถ์ ภายในมีรูปปั้นก็จะมีพระแม่มารีอาประดับพลอยที่เกิดจากการบริจาคด้วยความศรัทธาของประชาชน เป็นโบสถ์สวยที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนจันทบูร และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเที่ยวชม และถ่ายรูปสวยๆ กลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ที่อยู่ : 110 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ติดกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์)
พิกัด : https://goo.gl/maps/MQqkyLX1VHBdMWuS8
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-เสาร์ 08.30-14.00 น. และวันอาทิตย์ 08.30-11.30…