แกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon)

 

แกรนด์แคนยอน เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Yellow Stone ในมลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดอันดับว่าต้องไปเยือนซักครั้งให้ได้ก่อนตาย

แกรนด์ แคนยอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นหุบเหวลึก ซึ่งหน้าผามีขนาดความสูง 1,600 เมตร หุบเหวยาวประมาณ 450 กิโลเมตร เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีอายุเก่าแก่มาก จากการ

ศึกษาของ University of Colorado Boulder and the California Institute of Technology พบว่า แกรนด์ แคนยอนมีอายุประมาณ 70 ล้านปีมาแล้ว แต่ปรากฏการณ์การกัดเซาะของแม่น้ำโคโรลาโด ที่ทำให้เกิดหุบเขาหินที่สวยงามนั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เพิ่งจะเกิดทีหลัง ในช่วง 5-6 ล้านปีที่ผ่านมานี้เอง
ทัศนียภาพที่แปลกตา เป็นหุบเขาลึกสวยงามของแกรนด์ แคนยอนนั้น เกิดขึ้นจากอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด โดยแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นบริเวณที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่มีแม่น้ำโคโลราโดไหลผ่าน สภาพแม่น้ำมีลักษณะเป็นลำธารขนาดเล็กที่คดเคี้ยวไปมา ต่อมาแผ่นเปลือกโลกเกิดการยกตัวสูงขึ้น ทำให้ที่ราบสูงแห่งนี้เกิดการยกตัวกลายเป็นแนวเทือกเขาขนาดกว้างใหญ่ การยกตัวนี้ส่งผลให้แม่น้ำโคโลราโดเกิดการไหลที่เร็วและแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแม่น้ำมีการไหลผ่านพื้นที่ลาดชันจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลก การไหลของน้ำจึงแรงขึ้น เมื่อประกอบกับลักษณะของดินที่ถูกแสงแดดแผดเผาจนกลายเป็นดินที่แข็งและไม่สามารถดูดซับน้ำได้เมื่อฝนตก น้ำปริมาณมากและมีกำลังแรงจึงกัดเซาะหินและดินไปทีละน้อย นอกจากนี้ยังมีการกระทำของลมที่เพิ่มการกัดกร่อนหินและดินต่อเนื่องกันมานานหลายล้านปี ทำให้กลายเป็นบริเวณร่องหุบเขาลึกของแกรนด์ แคนยอนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน

แหล่งที่มา trueplookpanya