ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ปราสาทตาพรหม กัมพูชา ศึกษาอารยธรรมโบราณ

ปราสาทตาพรหม Ta Prohm ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองนครธม ของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นปราสาท ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ช่วงประมาณปลายปีพุทธศตวรรษที่ 18 หรือ พ.ศ. 1729 และได้มีการขยายพื้นที่ก่อสร้างและต่อเติมขึ้นอีก ในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2

โดยปราสาทแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็น พระราชกุศลถวายแด่พระนางชัยราชจุฑามณี พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ลักษณะสำคัญและจุดเด่นของ ปราสาทตาพรหม ก็คือมีต้นไม้และรากไม้ปกคลุมตัวปราสาท ทั้งดูสวยงามและดูลึกลับ ขนลุก ดูมีมนต์คลัง ซึ่งสิ่งนั้นนั่นเองที่ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของปราสาทแห่งนี้

 

ปราสาทตาพรหม