Dalat เมืองหนาวสไตล์ฝรั่งเศส

เมืองดาลัท Dalat เป็นเมืองที่อยู่ทาง เวียดนามใต้ กลายเป็นเมืองที่มีสถานท่องเที่ยวต้นๆของเอเชียในขณะนี้ ในอดีตเคยเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศส เพราะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 14-25 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่สูงจากระดับทะเล ราว 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี

ฝรั่งเศสจึงชื่นชอบอากาศจึงมาสร้างบ้านเรือนสำหรับพักตากอากาศ ปัจจุบันก็ยังคงเห็นบ้านในแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่ การเดินทางมาเมืองดาลัทนั้นให้เริ่มจากโฮจิมินห์ แล้วนั่งรถมาใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตรจากโฮจิมินห์ หรือ หากมีเวลาน้อยก็มีเครื่องบินภายในประเทศจากโฮจิมินห์ – ดาลัท ทุกวันคะ วันละ 1-2 เที่ยวบิน จากการที่ได้มาเที่ยวชมเมืองดาลัท นับว่าเป็นเมืองที่น่ารักทั้งในด้านสถาปัตยกรรม และ สภาพธรรมชาติ เป็นเมืองในหุบเขาหากมีโอกาสมาเที่ยวที่ดาลัทควรมีเวลาอย่างน้อยสัก 2 คืนกำลังดี

แหล่งท่องเที่ยวในเมืองดาลัท เช่น
– สวนดอกไม้ Flower Park
– นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชม เมืองดาลัท
– วัดตั๊กลัม
– ทะเลสาบเตวียนลัม
– โบสถ์โมนัยเนเดอ มารี
– หุบเขาแห่งความรัก
– นั่งรถรูท ชมน้ำตกดาตันลา Datanla Falls
– ตลาดเช้าเมืองดาลัท
– สถานีรถไฟเมืองดาลัท
– พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิบ๋าวได๋
– บ้านตุ๊กตา Crazy House