อุทยานแห่งชาติไดเซน-โอกิ Mt.Daisen ทตโตริ

Mt Daisen ทตโตริ เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่มาก ที่ครอบคลุมในทตโตะริ ส่วนหนึ่งของภูเขาไดเซน และยังเป็นอุทยานแห่งชาติไดเซน-โอกิ (Daisen-Oki National Park)

ที่มีความสูงถึง 1,729 เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคชูโกกุ (Chugoku) และยังรวมอยู่ใน 100 อันดับภูเขาที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ภูเขาแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณ และศูนย์กลางของการบูชาภูเขา ที่มีมาเป็นเวลานานอีกด้วย

Mt.Daisen

 

ที่อยู่ 40-33, Daisen-Cho, Shihaku, Tottori, Japan
โทร.+81 859 52 2502…