ใส่ชุดไทยสวยๆเที่ยวที่ ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี

ณ สัทธา อุทยานไทย ถือว่าเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ที่จังหวัดราชบุรี ที่นี่มีพื้นที่กว้างมาก 42 ไร่ กว้างขวางมากๆ และสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “เพราะ…สาระความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนและตำรา เพราะ…ความสุขสงบไม่ได้มีเพียงในวัดวาอาราม” นั่นเอง

ทำให้ที่นี่ไม่ใช่แค่ที่เที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังสอดแทรกเรื่องของความศรัทธา ความรู้ คติธรรม ความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน รวมถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยเอาไว้ด้วย

ณ สัทธา อุทยานไทย

ราคาบัตรเข้าชมอยู่ที่คนละ 200 บาท ก่อนทางเข้าก็จะมีโซนบริการให้เช่าชุดไทย สำหรับเปลี่ยนใส่ไปเดินเล่นสวยๆ ถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศไทยๆ ที่ด้านในนั่นเอง…